News

Guarding the future

It’s never too late to dream, to pursue education, to learn new skills, and to escape from the grasp of poverty and hunger. “I can succeed,” says Mr. Noel Ramirez Tugbo Jr., 23 years old from Barangay Batuhan, Masbate City. He grew up enduring poverty but never considered himself worthless Read more…

Edukasyon ang Daan sa Tagumpay

“Edukasyon ang tanging maipapamana ko saiyo. Nasa iyo na kung mamamatay kang  mahirap”, pangaral ng ina ni Rafael. Hayskul lamang ang naabot ng kanyang ama’t ina, subalit iginapang nilang makapagtapos ang mga anak sap ag-aaral.   Nagtatrabaho ng marangal bilang construction worker at paminsan nama’y nakikisaka and ama ni Rafael. Ang Read more…

Salaysay: Kakanyahan ng Isang Babae

    Si nanay Helena ay isang simpleng ginang ng tahanan na may malaking adhikain at responsibilidad sa pamilya, organisasyon, simbahan at komunidad. Sa pamamagitan ng mga natutunan sa FDS, trainings ng parent leaders at involvement sa lahat ng mga gawain pang-barangay ay naipapamahagi niya ang karunungan, talento at kaalaman Read more…